CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

Rezultate

 

          - Creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști și operele lor.

 

          -  Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg.

 

          - Crearea și dezvoltarea unei comunități virtuale de dialog intercultural.

 

          - Consolidarea parteneriatelor  în vederea promovării valențelor interculturale la nivel european.

 

          - Consolidarea și promovarea istoriei culturale a minorităților.

 

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.