CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

Proiectul Centrul pentru Educație Interculturală Constanța este finanțat prin Granturi SEE 2009 - 2014, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” – Cererea de proiecte mici: http://www.fonduri-diversitate.ro/.

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.