CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

Proiectul Centrul pentru Educație Interculturală Constanța este finanțat prin Granturi SEE 2009 - 2014, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” – Cererea de proiecte mici: http://www.fonduri-diversitate.ro/.

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.