CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

 

Obiectiv general

 

Promovarea educaței interculturale în rândul tinerilor în vederea înțelegerii diversității culturale și protejării identității multiculturale, prin încurajarea dialogului intercultural.

 

 

Obiective specifice

 

O1. Promovarea în rândul tinerilor a importanței dialogului intercultural între minoritățile existente într-o comunitate.

 

O2. Implicarea activă a tinerei generaţii în promovarea și susținerea diversității culturale și în consolidarea dialogului intercultural.

 

O3. Prevenirea efectelor negative pe care le pot implica, la nivelul unei comunități, lipsa toleranței și neînțelegerea valorilor interculturale.

 

O4. Promovarea elementelor de identitate culturală a minorităților etnice care se regăsesc în România și Norvegia prin intermediul web-site-ului creat.

 

O5. Sporirea dialogului intercultural prin implicarea tinerilor în realizarea unei comunități virtuale de dialog intercultural (al cărei suport va fi o pagină de facebook), în care membrii grupului țintă să interacționeze cu alți tineri aparținând diferitelor comunități etnice atât din România, cât și din Norvegia, în vederea promovării propriilor valori culturale.

 

O6. Valorificarea rezultatelor activităților desfășurate prin realizarea unui porofoliu care să includă materiale și creații ale membrilor grupului țintă.

 

O7. Exploatarea feed-back-ului oferit de membrii grupului țintă și de membrii comunității virtuale de dialog intercultural, pentru realizarea unor strategii eficiente de comunicare în vederea protejării identității europene prin înțelegerea diversității culturale, care să fie utilizate în replicarea proiectului.

 

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.