CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

Legislație:

 

Acordul din 25 iulie 2007 (ASEE) privind participarea României la Spaţiul Economic European cu începere de la 1 august 2007;

 

Ordonanța de urgență nr. 23/03.04.2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului fInanciar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului fInanciar norvegian 2009-2014, publicată în M.O. nr 210/13.04.2013;

 

Ordonanța de urgență nr. 88/12.12.2012 privind cadrul cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin  Mecanismul financiar SEE si prin Mecanismul financiar norvegian (Granturile SEE si norvegiene) pe perioada de programare  2009-2014, publicată în M.O. nr 863/19.12.2012;

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari  publice si a contractelor de concesiune de servici

 

H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.