CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

I.  29.05.2015 - Lansarea proiectului: CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

II.  28.09.2015 - INAUGURAREA CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

                            Atelier pentru educaţie interculturală 1: “ELEMENTE DE SPECIFICITATE ETNICĂ”

III. 30.10.2015 - Atelier pentru educaţie interculturală 2:

“ASPECTE FUNDAMENTALE ALE COMUNICĂRII INTERETNICE ȘI INTERCULTURALE”

IV.  22.11.2015 - Atelier pentru educaţie interculturală 3:

“PROBLEMA STEREOTIPURILOR ȘI A PREJUDECĂȚILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMUNITĂȚILE MINORITARE”

V.  22.11.2015 - Prima Expoziţie interculturală - Muzeul de Artă Constanța

Vl. 16.12.2015 - Atelier pentru educaţie interculturală 4:

“CREATORI DE ARTĂ REPREZENTATIVI PENTRU COMUNITĂȚILE ETNICE MINORITARE”

VlI. 21.01.2016 - Atelier pentru educaţie interculturală 5:

“Elemente de obiceiuri și tradiții specifice comunităților etnice”

VlII. 18.02.2016 - Atelier pentru educaţie interculturală 6:

“Straie și vestimentație specifice comunităților etnice”

IX. 23-26.02.2016 - A doua Expoziţie Interculturală - Primăria din Baerum - Sandvika, Norway

X. 24.03.2016 - Atelier intercultural 7: Prezentarea unor filme tematice documentare despre comunitățile etnice

XI.14.06.2016 - Conferinţa de închidere a proiectului "Centrul pentru Educaţie Interculturală Constanţa" (C.P.E.I.C)

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.