I.  29.05.2015 - Lansarea proiectului: CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

 

     II.  28.09.2015 - Inaugurarea CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

 

     III.  22.11.2015 - Prima Expoziţie Interculturală în cadrul proiectului "Centrul pentru Educaţie Interculturală Constanţa (C.P.E.I.C.)",

Muzeul de Artă Constaţa

 

 IV.  23-26.02.2016 - A doua Expoziţie Interculturală în cadrul proiectului "Centrul pentru Educaţie Interculturală Constanţa", Sandvika, Norway 

 

 V.  14.06.2016 - Conferinţa de închidere a proiectului "Centrul pentru Educaţie Interculturală Constanţa (C.P.E.I.C)", Muzeul de Artă Constanţa

 

 VI.  14 septembrie - 5 octombrie 2016, expoziţia "Printre etnii dobrogene - diversitatea culturală exprimată prin artă" - Muzeul de Artă Constanţa

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.