CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

 

 

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI “CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA (C.P.E.I.C)”, 14.04.2016

AL ŞAPTELEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “VIAȚA ÎN COMUNITĂȚILE ENTICE DIN DOBROGEA”, 18.02.2016

AL ŞASELEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “STRAIE ȘI VESTIMENTAȚIE SPECIFICE COMUNITĂȚILOR ETNICE”, 18.02.2016

AL CINCILEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “ELEMENTE DE OBICEIURI ȘI TRADIȚII SPECIFICE COMUNITĂȚILOR ETNICE”, 21.01.2016

AL PATRULEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “CREATORI DE ARTĂ REPREZENTATIVI PENTRU COMUNITĂȚILE ETNICE MINORITARE”, 16.12.2015

PRIMA EXPOZIȚIE INTERCULTURALĂ – CONSTANȚA, 22.11.2015

AL TREILEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “PROBLEMA STEREOTIPURILOR ȘI A PREJUDECĂȚILOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE COMUNITĂȚILE MINORITARE”

AL DOILEA ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “ASPECTE FUNDAMENTALE ALE COMUNICĂRII INTERETNICE ȘI INTERCULTURALE”, 30.10.2015

INAUGURAREA CENTRULUI PENTRU EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ CONSTANȚA, 28.09.2015

PRIMUL ATELIER DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ: “ELEMENTE DE SPECIFICITATE ETNICĂ”

 

 

LANSAREA CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA, 29.05.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Constanţa, 28 mai 2015

Lansarea proiectului “Centrul pentru educație interculturală Constanța”

 

Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Norvegia, lansează proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)”, finanțat prin Granturi SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultura și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 66 035 RON.

 

Proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)” va fi implementat în Constanţa, în perioada 1.05.2015 - 30.04.2015 şi are ca obiectiv fundamental promovarea educaței interculturale în rândul tinerilor în vederea înțelegerii diversității culturale și protejării identității multiculturale, prin încurajarea dialogului intercultural. În acest scop, în cadrul Centrului pentru Educaţie Interculturală, care va fi înfiinţat prin acest proiect, 25 de tineri, între care se vor regăsi reprezentanți ai minorităților etnice reprezentative din zona Dobrogei, vor fi instruiți în spiritul valorilor interculturale și vor participa la activități practice în vederea dezvoltării spiritului de cooperare și toleranță pentru o conviețuire multietnică armonioasă. Lucrările artistice pe care tinerii din grupul ţintă le vor realiza vor fi expuse, alături de lucrări ale artiştilor profesionişti, în două expoziţii, una organizată în Constanţa, iar cealaltă în Oslo.

 

Conferinţa de lansare a proiectului CPEIC va avea loc în data de 29 mai 2015, orele 12.00, la sediul Muzeului de Artă Constanţa, la care sunt invitaţi reprezentanţii celor trei parteneri de proiect, mass-media, reprezentanţi şi elevi de la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi reprezentanţi şi studenţi de la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, reprezentanţi ai consulatelor şi institutelor culturale din Constanţa, reprezentanţi ai autorităţii locale.

 

Pentru informaţii suplimentare cu privire la proiectul CPEIC: Dr. Cristina ARITON-GELAN – asistent manager, tel./fax: 0241 617 012, e-mail: muzeuldeartaconstanta@gmail.com

ANUNŢ DE PRESĂ

Titlul proiectului: “Centrul pentru educație interculturală Constanța”

 

1. Număr de înregistrare SP94/28.04.2014

2. Data de publicare: 25 ianuarie 2015-05-15

3. Program: PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultura și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

4. Autoritate de Contractare: Ministerul Culturii

5. Alte informaţii:

Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Norvegia, lansează proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)”, număr de înregistrare SP94/28.04.2014, din cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultura și artă în cadrul patrimoniului cultural european” – Cererea de proiecte mici, finanțat prin Granturi SEE 2009-2014.

Proiectul “Centrul pentru educație interculturală Constanța (CPEIC)” va fi implementat în Constanţa, în perioada 1.05.2015 - 30.04.2015 şi are ca obiectiv fundamental promovarea educaței interculturale în rândul tinerilor în vederea înțelegerii diversității culturale și protejării identității multiculturale, prin încurajarea dialogului intercultural. În acest scop, în cadrul Centrului pentru Educaţie Interculturală, care va fi înfiinţat prin acest proiect, 25 de tineri, între care se vor regăsi reprezentanți ai minorităților etnice reprezentative din zona Dobrogei, vor fi instruiți în spiritul valorilor interculturale și vor participa la activități practice în vederea dezvoltării spiritului de cooperare și toleranță pentru o conviețuire multietnică armonioasă.

 

Conferinţa de lansare a proiectului CPEIC va avea loc în data de 29 mai 2015, orele 12, la sediul Muzeului de Artă Constanţa, B-dul Tomis, Nr. 82 - 84.

 

Menţiuni:

Informaţii suplimentare: Cristina ARITON-GELAN – asistent manager, tel./fax: 0241 617 012, e-mail: muzeuldeartaconstanta@gmail.com

 

 

AGENDA ZILEI

 

Muzeul de Artă Constanţa

Bulevardul Tomis, Nr. 82 - 84, Cod 900669, Tel./Fax: +40 241 617 012

 

 

 

Agenda zilei

 

 

Titlul evenimentului: Conferinţa de lansare a proiectului

                               “Centrul pentru educație interculturală Constanța”

 

29. 05. 2015

 

Loc de desfăşurare: Sediul Muzeului de Artă Constanţa

 

 

 

12:00 - 12:30        Deschiderea reuniunii. Prezentarea participanţilor

12:30 - 13:30        Prezentarea proiectului “Centrul pentru educație interculturală

                             Constanța”

- obiective, activităţi, rezultate, impactul pe care proiectul

trebuie să îl producă

 

13:30 – 13:45        Coffe break

 

13:45 – 14:00        Amendamente, opinii, întrebări, concluzii

 

14:00 -                   Închiderea reuniunii

 

 

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.