CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

   I.  29.05.2015 - Lansarea proiectului CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

   II. Promovare proiect CPEIC

   III.  28.09.2015 - Inaugurarea CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

   IV.  22.11.2015 - EXPOZIȚIE INTERCULTURALĂ LA CONSTANȚA

   V.   27.11.2015 - "CULTURA PE COORDONATE" - emisiune realizată la Litoral TV

  VI.  16.12.2015 - Atelier de educație interculturală: "Creatori de artă reprezentativi pentru comunitățile etnice minoritare"

  VII.  21.01.2015 - Atelier de educație interculturală: „Elemente de obiceiuri şi tradiţii specifice comunităţilor etnice”

 VIII.. 18.02.2016 - Atelier de educație interculturală: „Straie și vestimentație specifice comunităților etnice”

  IX.  23 - 26.02.2016 - EXPOZIȚIE INTERCULTURALĂ LA PRIMĂRIA DIN BAERUM - SANDVIKA, NORVEGIA

  X.  24.03.2016 - Atelier de educaţie interculturală: „Viața în comunitățile entice din Dobrogea”

  XI.  14.04.2016 - Conferinţa de închidere a proiectului CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

   I.  29.05.2015 - Lansarea proiectului: CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

 

 

    II . Promovare proiect CPEIC

   III.  28.09.2015 - Inaugurarea CENTRULUI PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

  IV.  22.11.2015 - EXPOZIȚIE INTERCULTURALĂ LA CONSTANȚA

   V.   27.11.2015 - "CULTURA PE COORDONATE" - emisiune realizată la Litoral TV

  VI.  16.12.1015 - Atelier de educație interculturală: "Creatori de artă reprezentativi pentru comunitățile etnice minoritare"

  VII.  21.01.2015 - Atelier de educație interculturală: „Elemente de obiceiuri şi tradiţii specifice comunităţilor etnice”

2. Televiziunea regională LITORAL TV

 

http://www.tvlitoral.ro/atelier-de-educatie-interculturala/

 VIII.. 18.02.2016 - Atelier de educație interculturală: „Straie și vestimentație specifice comunităților etnice”

 

  IX.  23 - 26.02.2016 - EXPOZIȚIE INTERCULTURALĂ LA PRIMĂRIA DIN BAERUM - SANDVIKA, NORVEGIA

1. Cotidianul  TELEGRAF

 

Ultimul atelier de educație interculturală -„Viața în comunitățile etnice din Dobrogea“

 

http://www.telegrafonline.ro/viata-in-comunitatile-etnice-din-dobrogea

 

 

 

 

  XI.  14.04.2016 - Conferinţa de închidere a proiectului: CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.