CENTRUL

PENTRU EDUCAŢIE    INTERCULTURALĂ

CONSTANŢA

 

CENTRUL NAVAL NAŢIONAL PENTRU STUDII ŞI INIŢIATIVĂ ÎN EDUCAŢIE, SPORT ŞI TRADIŢII DIN CONSTANŢA

            Proiectul Centrul pentru Educație Interculturală Constanța, finanțat prin Granturi SEE 2009 – 2014, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” este implementat, în perioada mai 2015 – aprilie 2016, de Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Național pentru Studii și Inițiativă în Educație, Sport și Tradiții din Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights din Oslo.

             Activitatea centrală a acestuia este crearea unui Centru pentru Educație Interculturală la Constanța, centru în care tinerii constănțeni să realizeze acțiuni educative în spiritul interculturalității și al multiculturalității. Grupul ţintă pe care proiectul îl vizează în mod direct este format din 25 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 și 22 de ani, elevi și studenți ai școlii, respectiv facultății cu profil artistic din Constanța, anume de la Colegiul de Arte „Regina Maria” și Facultatea de Arte din cadrul Universității „Ovidius”. Între tinerii din grupul țintă selectat se regăsesc reprezentanți ai minorităților etnice din zona Dobrogei. Aceștia vor beneficia de îndrumare, în cadrul unor ateliere pentru educație interculturale monitorizate de experți interculturali din Constanța și din Oslo, în ceea ce privește înțelegerea unor aspecte din domeniul culturii, precum determinările interculturalității și multiculturalității și impactul acestora asupra comportamentelor individuale şi colective, în strânsă corelație cu apartenența etnică. Conştientizarea cauzelor şi rădăcinilor propriilor determinări culturale, a stereotipurilor, a prejudecăţilor proprii, precum şi identificarea acestora la ceilalţi, reprezintă un beneficiu care se urmărește a fi adus membrilor grupului țintă selectat. Odată cu această conştientizare se urmăreşte cultivarea gradului de toleranță, precum şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare cu ceilalţi.

            Prin intermediul obiectivelor pe care și le-a propus, proiectul contribuie la susținerea diversității și identității comunităților culturale, la creşterea gradului de acces la cultură a tinerilor, prin documentarea istoriei culturale, conștientizarea diversității și întărirea dialogului intercultural. Prin interacțiuni directe sau indirecte, prin participarea la activități care vor viza pomovarea toleranţei şi valorificarea diversităţii culturale, în acord cu orientările europene curente, prin încurajarea implicării pozitive a tinerilor în identificarea aspectelor pozitive sau negative în legătură cu minorităţile etnice se va realiza educația tinerei generații în vederea formării de atitudini și conduite interculturale.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "REGINA MARIA" - CONSTANȚA

FACULTATEA DE ARTE, UNIVERSITATEA "OVIDIUS" - CONSTANȚA

LUCRĂRI ALE GRUPULUI ŢINTĂ

LUCRĂRI ALE ARTISTILOR DIN NORVEGIA

LUCRĂRI ALE ARTISTILOR DIN ROMANIA

LISTA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ PREMIAȚI

 

 

 

LISTA MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ PREMIAȚI

ÎN PROIECTUL „CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA (C.P.E.I.C.)”

finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României,

în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

 

implementat de Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Studii și Inițiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi

International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia

 

 

LOCUL I:

MOHAMMAD ZOIA (Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Conatanța)

 

LOCUL II:

ARGEŞANU CLAUDIU MIHAI (Universitatea “OVIDIUS”, Constanța)

 

LOCUL III:

CERNAGOR LAVINIA (Universitatea “OVIDIUS”, Constanța)

 

MENŢIUNE:

MUSCALU TEODORA DENISA (Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Conatanța)

 

MENŢIUNE:

VAL  ANA  CHRISTIANA  NARCISA (Universitatea “OVIDIUS”, Constanța)

 

 

CRITERII DE EVALUARE A GRUPULUI ȚINTĂ PARTICIPANT LA  PROIECTUL

 „CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA”

finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României,

în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

 

implementat de Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Studii și Inițiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi

International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia

 

 

Criterii de departajare (lucrare artistică - 60%)

 

1) unitatea compoziţiei si încadrarea în subiect - 1punct

2) rezolvarea problemei de culoare enunţată - 1punct

3) cantitatea si calitatea informaţiilor furnizate - 1punct

4) numărul detaliilor descrise -  1punct

5)  raportul între elemente, proporţii, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor - 1punct

6)  notă personală, originalitate, creativitate - 1punct

 

Criterii de departajare (portofoliu cu schițe și eseuri - 40%)

 

1) eseurile corespund temei, sunt scrise corect – 1 punct

2) încadrarea în subiect a schițelor din portofoliu - 1punct

3) raportul între elemente, proporţii, rezolvarea plastică a volumelor în schițele realizate  - 1punct

4) notă personală, originalitate, creativitate în realizarea schițelor și a eseurilor -  1punct

 

Lista documentelor care alcătuiesc portofoliul grupului țintă

al proiectului „Centrul pentru Educație Interculturală Constanța (C.P.E.I.C.)”,

 

finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României,

în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

 

implementat de Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Studii și Inițiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi

International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia

 

 

 

 

1) Eseu - descrierea unei comunități etnice minoritare din Dobrogea . Eseul poate fac referire și la o altă comunitate etnică decât cele prezente în spațiul dobrogean.

2) Eseu cu privire la un  artist plastic, care își are originile într-o comunitate etnică minoritară

3) Schița unui afiș care are ca temă sloganul „Spune nu discriminării!”

4) Interpretare după lucrarea unui artist plastic, care își are originile într-o comunitate etnică minoritară

5)  Interpretare după model – straie și vestimentație specifice comunităților etnice minoritare din Dobrogea

6) Interpretare după model – obiceiuri și tradiții specifice comunităților etnice minoritare din Dobrogea

7) 1 – 2 lucrări artistice, pe tema Interculturalitatea în spațiul dobrogean

 

 

LISTA GRUP ȚINTĂ PARTICIPANT LA

PROIECTUL „CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ CONSTANŢA (C.P.E.I.C.)”

finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României,

în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”

 

implementat de Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naval Naţional pentru Studii și Inițiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii din Constanţa şi

International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR din Oslo, Norvegia

 

 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME INSTITUŢIA

 

1. BARBU DARIA CRISTIANA C.N.A. „REGINA MARIA”

2. BUCURAN CRISTINA C.N.A. „REGINA MARIA”

3. CIMPOERU BIANCA GABRIELA C.N.A. „REGINA MARIA”

4. COJOCARU CRISTINA IOANA C.N.A. „REGINA MARIA”

5. COSTACHE DIANA C.N.A. „REGINA MARIA”

6. DEACU IULIA LAVINIA C.N.A. „REGINA MARIA”

7. LAVRU IOANA TEODORA C.N.A. „REGINA MARIA”

8 LUCHIAN ANA GABRIELA C.N.A. „REGINA MARIA”

9. MILICĂ MĂDĂLINA CRISTINA C.N.A. „REGINA MARIA”

10. MOHAMMAD ZOIA C.N.A. „REGINA MARIA”

11. MUSCALU TEODORA DENISA C.N.A. „REGINA MARIA”

12. NECULAI ALEXANDRU C.N.A. „REGINA MARIA”

13. OPREA BEATRICE C.N.A. „REGINA MARIA”

14. PERIOC MIHAELA C.N.A. „REGINA MARIA”

15. PREDESCU CARLA C.N.A. „REGINA MARIA”

16. SMARANDACHE CRISTIANA C.N.A. „REGINA MARIA”

17. STERIAN ANDREEA C.N.A. „REGINA MARIA”

18. STRUGARIU ANCA ROXANA C.N.A. „REGINA MARIA”

19. URZICĂ SORINA LAVINIA C.N.A. „REGINA MARIA”

20. VÎLCEANU DIANA C.N.A. „REGINA MARIA”

21. ZOTIC ANA IULIA C.N.A. „REGINA MARIA”

22. ARGEŞANU CLAUDIU MIHAI UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

23. CERNAGOR LAVINIA UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

24. CONSTANTINESCU NICOLETA UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

25. NECHITA IOANA MARIA UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

26. VAL  ANA  CHRISTIANA  NARCISA UNIVERSITATEA „OVIDIUS”

 

 

 

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro |

  Proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României

 

 

MADE WITH MUSE CEIC

© 2015 CEIC. All Rights Reserved.